Φασµατοφωτόµετρο DR6000

Το φασµατοφωτόµετρο UV-VIS DR6000 παρέχει κορυφαία απόδοση τόσο στις συνήθεις εργαστηριακές διαδικασίες όσο και σε απαιτητικές φωτοµετρικές εφαρµογές. Αυτό το σύστηµα είναι σχεδιασµένο για αποδοτική εργασία σε επαγγελµατικά εργαστήρια. Ένα έξυπνο λογισµικό υποστηρίζει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου στις συνήθεις διαδικασίες βαθµονόµησης, τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη προσαρµοσµένων εφαρµογών.

Το DR6000 προσφέρει σάρωση µηκών κύµατος µε υψηλή ταχύτητα εντός του υπεριώδους και ορατού φάσµατος και παρέχεται µε πάνω από 250 προγραµµατισµένες εκ των προτέρων µεθόδους, οι οποίες περιλαµβάνουν τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται πιο συχνά σήµερα. Με τα προαιρετικά παρελκόµενα που σας επιτρέπουν να διεξάγετε δοκιµές υψηλού όγκου µέσω του εναλλάκτηε δείγµατος και µέσω ενός συστήµατος χορήγησης δείγµατος που εξαλείφει τα σφάλµατα οπτικής διαφοράς προσφέροντας αυξηµένη ακρίβεια, το όργανο αυτό διασφαλίζει ότι είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε τις ανάγκες σας σε ένα ευρύ φάσµα δοκιµών νερού.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50