Εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH, διάτρησης, ανοξείδωτου χάλυβα Intellical PHC108, καλώδιο 1 µέτρου

Αρ. προϊόντος: PHC10801
Διαθέσιμο

Το Intellical PHC108 είναι ένα ψηφιακό, συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH διάτρησης µε µη επαναπληρώσιµο, έγχρωµο ηλεκτρολύτη (πολυµερές) µε κεραµική ακίδα, ανοικτούς συνδέσµους αναφοράς και ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC108 διαθέτει ένα εύκολο στον καθαρισµό σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι ιδανικό για χρήση στις βιοµηχανίες τροφίµων. Χάρη στον λογχοειδή γυάλινο αισθητήρα, το PHC108 είναι ειδικά σχεδιασµένο για τη µέτρηση του pH σε ηµιστερεά δείγµατα. Το PHC108 δεν είναι κατάλληλο για χρήση µε τύπους δειγµάτων οργανικών διαλυτών, χαµηλής ιονικής ισχύος ή υψηλής αλκαλικότητας.

  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης
  • Τα ψηφιακά ηλεκτρόδια Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης