Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων, εξαιρετικά ισχυρό RENOVO.X, 250 mL

Αρ. προϊόντος: S16M002
Διαθέσιμο

Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση δύσκολων ιζηµάτων πρωτεϊνών. Πρακτικό για τον καθαρισµό του αισθητήρα pH µετά από χρήση σε δείγµατα ακάθαρτου νερού ή σε βιολογικά ενεργά δείγµατα.