Σάς προσφέρει σιγουριά για τις δύσκολες αποφάσεις

Σας παρέχει εμπιστοσύνη για τις δύσκολες αποφάσεις


Όλες οι βιομηχανίες έχουν κοινούς στόχους: προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη καθώς και αποτελεσματικότητα διεργασιών. Η χρήση των κατάλληλών οργάνων ανάλυσης μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ποιότητα προϊόντος;και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει βελτιώσεις στη συντήρηση νερού και το περιβαλλοντικό προφίλ καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Καθημερινά γίνονται επιλογές σχετικά με την διάθεση προϊόντος, τις προσαρμογές διαδικασιών ή τις ανταποκρίσεις σε νέα ζητήματα. Κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, πρέπει να είστε βέβαιοι για τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε όταν αναζητάτε μια λύση οργάνων ανάλυσης να επιλέξετε εκείνη που σας παρέχει σιγουριά για τις δύσκολες αποφάσεις.

Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας

Τα ανθεκτικά και υψηλής ακρίβειας όργανα ανάλυσης βοηθούν στη διαχείριση διεργασιών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής

Διατήρηση ποιότητας

Τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα ανάλυσης μπορούν να διασφαλίσουν πρότυπα υψηλής ποιότητας

Προστασία της επένδυσής σας

Τα σωστά όργανα ανάλυσης αποτελούν το κλειδί για μακρά διάρκεια ζωής της μονάδας, εξοικονόμηση κόστους και συμμόρφωση

Όφελος από συνεργασίες

Η τοπική τεχνική υποστήριξη και το service παρέχουν προσαρμοσμένες λύσεις οργάνων ανάλυσης

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες λύσεις οργάνων ανάλυσης.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Αγωγιμότητα, Τιμή pH: Πρόωρος δείκτης για μη συνήθεις ρύπους, δυνητικά επιβλαβείς για τη βιολογική επεξεργασία

Ροή: Βασική παράμετρος που χρησιμοποιείται για υπολογισμούς φορτίου

BOD, COD, SAC, TOC: Καθορισμός του φορτίου οργανικού άνθρακα

Δειγματολήπτης: Κατάλληλο δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Στάθμη ιλύος: Έλεγχος καθίζησης, έλεγχος άντλησης ιλύος (στη συσκευή χώνευσης)


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Αμμωνιακά, νιτρικά, διαλυμένο οξυγόνο: Παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσματικότητας της βιολογικής επεξεργασίας

Φωσφορικά, ορθο: Παρακολούθηση και έλεγχος εισρεόντων που παρέχουν ορθοφωσφορικά για τον έλεγχο εξάλειψης φωσφόρου

Αιωρούμενα στερεά: Διασφάλιση βέλτιστης ηλικίας ιλύος για την εξουδετέρωση θρεπτικών συστατικών

Οργανικά οξέα: Διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για νιτροποίηση και απονιτροποίηση

Τιμή pH : Διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για νιτροποίηση και απονιτροποίηση

Οξύτητα: EΔιασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για νιτροποίηση και απονιτροποίηση σε αναερόβιους αντιδραστήρες


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Real Time Control

Έλεγχος καθίζησης, έλεγχος άντλησης ιλύος (ανακυκλοφορία στη βιολογική επεξεργασία ή στον χωνευτή)

 • Αιωρούμενα στερεά
 • Στάθμη ιλύος

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Αιωρούμενα στερεά: Βέλτιστη απόδοση πάχυνσης και αφυδάτωσης με ελάχιστη δοσομέτρση πολυμερών. Διασφάλιση βέλτιστου οργανικού φορτίου και φορτίου στερεών καθώς και παραγωγής βιοαερίου


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Real Time Control

Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση απόδοσης διεργασίας και διασφάλιση συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά όρια

 • Αμμωνιακά
 • Αγωγιμότητα
 • Ροή
 • Νιτρικά
 • Οργανικά οξέα
 • Τιμή pH
 • Φωσφορικά, ορθο / total
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Θολότητα

Δειγματολήπτης: Κατάλληλο δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση απόδοσης διεργασίας και διασφάλιση συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά όρια:

 • Αμμωνιακά
 • Αγωγιμότητα
 • Ροή
 • Νιτρικά
 • Οργανικά οξέα
 • Τιμή pH
 • Φωσφορικά, ορθο / total
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Θολότητα

Δειγματολήπτης: Κατάλληλο δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης

 1

Εισροή

 2

Πρωτοβάθμια καθίζιση

 3

Βιολογική επεξεργασία

 4

Τελική καθίζηση

 5

Διαχείριση ιλύος

 6

Εκροή

 7

Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας νερού

Λύσεις εργαστηρίου

Τα εργαστηριακά όργανα έγιναν απλά, αξιόπιστα και ακριβή για σιγουριά στις αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συμμόρφωση.

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης 

Οι online αισθητήρες παρέχουν δεδομένα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία και τις διεργασίες 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.
Rešitve za optimizacijo nadzora v realnem času (RTC)

Τα μοντέλα RTC της Hach επιτρέπουν την αύξηση της σταθερότητας των διεργασιών των μονάδων
και την αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των περιβαλλοντικών ορίων. Τα μοντέλα βελτιστοποίησης RTC είναι διαθέσιμα για:
• Αερισμό / Αφαίρεση αζώτου
• Απομάκρυνση φωσφόρου
• Διαχείριση ιλύος