Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-150 mg/L O2

Αρ. προϊόντος: LCI500
Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, µέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένα αντιδραστήρια για µέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτοµετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισµένο κουτί. Επισήµως εγκεκριµένο για τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χηµικών.

  • Ακριβείς συγκεντρώσεις της εγκεκριµένης από τα πρότυπα ISO φόρµουλας
  • Εξαιρετικά ακριβές
  • Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένο και έτοιµο για χρήση
  • Χωρίς επαφή µε τοξικούς παράγοντες
  • Υπηρεσία απόρριψης/ανακύκλωσης