Πολυπαραµετρικό πρότυπο διάλυµα Addista

Αρ. προϊόντος: LCA704
Διαθέσιμο

Ανάλυση ποιότητας νερού. Πώς µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα αποτελεσµάτα των αναλύσεων σας είναι πάντοτε σωστά;

Σύστηµα για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης (AQA), που αποτελείται από ένα συνδυασµένο πρότυπο διάλυµα/διάλυµα εµβολιασµού και δύο διαλύµατα δοκιµών (round robin).
Ισχύει για τα τεστ σε φιαλίδια:
- LCK153 Θειικά, 40-150 mg/L SO4
- LCK305 Αµµωνιακά, 1-12 mg/L NH4-N
- LCK311 Χλωριούχα, 1-70 mg/L Cl
- LCK314 COD, 15-150 mg/L O2
- LCK340 Νιτρικά, 5-35 mg/L NO3-N
- LCK349 Φωσφορικά (ορθο-), 0,05-1,5 mg/L PO4-P
- LCK385 TOC, 3-30 mg/L C

  • Εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατά σας
  • Λιγότερη πολυπλοκότητα
  • Λιγότερες πηγές σφάλµατος