Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 147 µS/cm, KCl, 125 mL

Αρ. προϊόντος: LZW9701.99
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας. 147 µS/cm ±5 µS/cm στους 25°C, ως χλωριούχο κάλιο (KCl) (0,001 M). Φιάλη 125 mL.

  • Μεγάλη συλλογή συγκεντρώσεων
    και µεγεθών συσκευασίας
  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach
  • Αξιόπιστη συσκευασία