Ποτήρι ζέσεως για βαθµονόµηση ηλεκτροδίου/αισθητήρα, άχρωµο, 30 mL, συσκ./80

Αρ. προϊόντος: SM5010
Διαθέσιμο

Έγχρωµα διαβαθµισµένα πλαστικά ποτήρια ζέσεως των 30 mL. Είναι οικονοµικό, καθώς εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιείται η βέλτιστη ποσότητα ρυθµιστικού διαλύµατος κατά τη διάρκεια των βηµάτων βαθµονόµησης, ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική χρήση ρυθµιστικών διαλυµάτων από τους χειριστές. Είναι ασφαλές, καθώς αποτρέπεται η επιµόλυνση των αναλωσίµων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για βαθµονοµήσεις κυψελίδας αγωγιµότητας και ηλεκτροδίου pH.

Συνιστώμενα προϊόντα