Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 147 µS/cm, KCl, 125 mL

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 147 µS/cm, KCl, 125 mL
Αρ. προϊόντος: LZW9701.99
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Προαιρετικά παρελκόμενα