Συντήρηση αισθητήρα

Η σωστή συντήρηση, αποθήκευση και πρώτη χρήση του ηλεκτροδίου εξασφαλίζει ταχύτερες µετρήσεις, βέλτιστη ακρίβεια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ηλεκτροδίου. Υπάρχουν ορισµένες βασικές ενδείξεις που υποδηλώνουν πότε πρέπει να καθαρίσετε ή να εκτελέσετε συντήρηση στο ηλεκτρόδιο, π.χ. αργοί χρόνοι σταθεροποίησης, εσφαλµένες ή ακανόνιστες ενδείξεις, δυσκολία βαθµονόµησης ηλεκτροδίου. Είτε χρησιµοποιείτε γυάλινο ηλεκτρόδιο pH, αισθητήρα ORP ή αισθητήριο DO, οι οδηγοί και τα αντιδραστήρια συντήρησης ηλεκτροδίων της Hach σάς βοηθούν να συντηρείτε και να διατηρείτε τα ηλεκτρόδιά σας πάντα καθαρά, ενώ σας επιτρέπουν να διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης στις ενδείξεις σας. Για λεπτοµερείς πληροφορίες, πραγµατοποιήστε λήψη των εγγράφων συντήρησης και καθαρισµού ηλεκτροδίων της Hach.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50