Πρότυπο διάλυµα νατρίου, 1000 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 1474949
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Νάτριο, 1000 mg/L Na+ (NIST). Φιάλη των 500 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία