Προσαρµογέας για τον θερµοαντιδραστήρα, φιαλίδια 16 mm έως 13 mm, 5 τεµάχια

Αρ. προϊόντος: 2895805
Διαθέσιμο

Αυτά τα σωληνάρια αλουµινίου εισάγονται στις οπές των φιαλιδίων των 16 mm των υφιστάµενων θερµοαντιδραστήρων, προκειµένου να τις προσαρµόσουν στα φιαλίδια των 13 mm. Οι προσαρµογείς µπορούν να αφαιρεθούν (αφού ψυχθεί το θερµαντικό µπλοκ) εάν ο πελάτης χρειάζεται να χρησιµοποιήσει χηµικά σε φιαλίδια των 16 mm.