Αισθητήρια RADIOMETER Analytical

Η RADIOMETER ANALYTICAL αναπτύσσει και κατασκευάζει ένα εκτεταµένο φάσµα ηλεκτροχηµικών ηλεκτροδίων - συνδυαστικά ηλεκτρόδια pH, γυάλινα ηλεκτρόδια ή ηλεκτρόδια αναφοράς, µεταλλικά ηλεκτρόδια, ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια και κυψελίδες αγωγιµότητας - για κάθε εφαρµογή και προϋπολογισµό.
Τα ηλεκτρόδια κατασκευάζονται µέσω ενός συνδυασµού παραδοσιακής τεχνογνωσίας και υπερσύγχρονης τεχνολογίας: π.χ. η τεχνολογία RED ROD - µια µοναδική ιδέα που αναπτύχθηκε από τη RADIOMETER ANALYTICAL και η οποία διασφαλίζει σύντοµο χρόνο απόκρισης σε ένα ευρύ φάσµα θερµοκρασιών.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50