Φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000

Αρ. προϊόντος: LPV443.99.10002
Διαθέσιμο

Ανάλυση ποιότητας νερού. Απλουστευµένη και αποτελεσµατική.

Ο φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις ίδιες δοκιµές µε λιγότερα από τα µισά βήµατα που απαιτούνται µη αυτόµατα. Λαµβάνετε αποτελέσµατα υψηλής ακρίβειας µε λιγότερες πιθανότητες σφαλµάτων, σε λιγότερο χρόνο. Μετρώνται ταυτόχρονα έως και έξι παράµετροι.

  • Λιγότερες διακυµάνσεις µεταξύ δοκιµών
  • Λιγότερες διαδικασίες
  • Ταχύτερη διεξαγωγή δοκιµών
  • Τεχνολογία Chemkey