Φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000

Φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000
Αρ. προϊόντος: LPV443.99.10002

Φίλτρα εγγράφου

Φίλτρο Απαλοιφή
Guides Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
HACH LABORATORY QUICK GUIDE FOR CHEMICAL APPLICATIONS
DOC062.52.20232
  English UK 201 KB 2016-06 Apr16
Άλλα Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Copper Chemkey® Reagents
9429200
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Dissolved Iron Chemkey® Reagents
8636000
  English US 131 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Free Ammonia Chemkey® Reagents
9429500
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Free and Total Ammonia Chemkey® Reagents
9429600
  English US 130 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Free Chlorine Chemkey® Reagents
9429000
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Quality Certificate: Technical Data for Validation of High Range Alkalinity Chemkey® Reagents
8636100
  English US 80 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of High Range Hardness Chemkey® Reagents
8636500
  English US 93 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of High Range Hardness Chemkey® Reagents
8636300
  English US 93 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of High Range Phosphate Chemkey® Reagents
8636500
  English US 143 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Low Range Alkalinity Chemkey® Reagents
8636200
  English US 81 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Low Range Hardness Chemkey® Reagents
8636400
  English US 131 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Low Range Phosphate Chemkey® Reagents
8636600
  English US 131 KB 2019-04 Rev 2
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Monochloramine Chemkey® Reagents
9429400
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Nitrite Chemkey® Reagents
9429300
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Peracetic Acid Chemkey® Reagents
8635200
  English US 131 KB 2019-04 Rev 1
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Total Ammonia Chemkey® Reagents
9425200
  English US 131 KB 2019-04 Rev 3
Εγχειρίδια Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Basic User Manual: CDC401
DOC022.98.80022
  English UK, German, French, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Spanish, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Slovenian, Turkish, Slovakian 743 KB 2013-08 Ed 2
Basic User Manual: ISECL181
DOC022.98.80030
  English UK, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Czech, Dutch, Danish, Polish, Swedish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Russian, Turkish, Slovakian, Slovenian, Croatian, Greek 755 KB 2013-08 Ed 4
Basic User Manual: ISEF121
DOC022.98.80028
  English UK, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Czech, Dutch, Danish, Polish, Swedish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Russian, Turkish, Slovakian, Slovenian, Croatian, Greek 750 KB 2013-08 Ed 4
Basic User Manual: ISENO3181
DOC022.98.80031
  English UK, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Czech, Dutch, Danish, Polish, Swedish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Russian, Turkish, Slovakian, Slovenian, Croatian, Greek 755 KB 2013-08 Ed 4
Basic User Manual: LBOD101
DOC022.98.80025
  English UK, German, French, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Spanish, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Slovenian, Turkish, Slovakian, Lithuanian, Estonian 726 KB 2014-09 Ed 3
Basic User Manual: pHC201
DOC022.98.80197
  English UK, German, French, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Spanish, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Slovenian, Turkish, Slovakian 671 KB 2012-04 Ed 1
Basic User Manual: pHC281
DOC022.98.80024
  English UK, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Czech, Dutch, Danish, Polish, Swedish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Russian, Turkish, Slovakian, Slovenian, Croatian, Greek 786 KB 2013-08 Ed 2
Basic User Manual: SL1000
DOC022.97.80457
  English US 2 MB 2017-09 Ed 4
Basic User Manual: SL1000
DOC022.98.80457
  English UK 3 MB 2017-09 Ed 4
Packaging Guide, SL1000
DOC272.99.80459
  English US 775 KB 2015-04 Ed 3
User Manual: Conductivity Probe - Model CDC40101, CDC40103, CDC40105, CDC40110, CDC40115 or CDC40130
DOC022.52.80022
  English UK 373 KB 2013-08 Ed 2
User Manual: BOD LDO Probe - Model LBOD10101
DOC022.52.80025
  English UK 462 KB 2014-09 Ed 3
User Manual: Chloride Probe - Model ISECL18101 or ISECL18103
DOC022.52.80030
  English UK 419 KB 2013-08 Ed 4
User Manual: Fluoride Probe - Model ISEF12101 or ISEF12103
DOC022.52.80028
  English UK 452 KB 2013-08 Ed 4
User Manual: General use pH probe - Models PHC20101, PHC20103
DOC022.52.80197
  English UK 336 KB 2012-04 Ed 1
User Manual: Nitrate Probe - Model ISENO318101 or ISENO318103
DOC022.52.80031
  English UK 445 KB 2013-08 Ed 4
User Manual: pH Refillable Probe for Low Ionic Strength Samples - Model PHC28101 or PHC28103
DOC022.52.80024
  English UK 443 KB 2013-08 Ed 2
User Manual: SL1000
DOC022.53.80457
  English US 1 MB 2017-09 Ed 4
основен прирачник за корисникот: CDC401
DOC022.L1.80022
  Macedonian, English UK 618 KB 2018-01 May13 Ed2
Λογισµικό/Υλικολογισµικό Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
SL1000 Software Update
Directions for updating software on the SL1000:
1.) Plug instrument into AC power
2.) Download software to PC
3.) Connect USB cable to instrument and PC
4.) Drag/drop software zip file directly into instrument folder (Do not open zip file, just drop whole folder in)
5.) Safely remove USB connection
6.) On main instrument menu select settings >meter >upgrade software.
The unit will then automatically run the upgrade
  English US 3 MB 2020-01 3.0.0.1472
Μέθοδοι/Διαδικασίες Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Ammonia, Free Indophenol Chemkey Reagents Method 10269
DOC316.53.01502
  English US 309 KB 2016-06 Ed 5
Ammonia, Total Indophenol Chemkey Reagents Method 10268
DOC316.53.01501
  English US 319 KB 2016-07 Ed 7
Chlorine, Free DPD Chemkey Reagents Method 10260
DOC316.53.01498
  English US 319 KB 2019-05 Ed 5
Chlorine, Total DPD Chemkey Reagents Method 10260
DOC316.53.01497
  English US 359 KB 2017-07 Ed 5
Copper, Bicinchoninate Chemkey Reagents Method 10272
DOC316.53.01503
  English US 263 KB 2020-02 Ed8
Monochloramine Indophenol Chemkey Reagents Method 10270
DOC316.53.01500
  English US 316 KB 2019-05 Ed 7
Nitrite, Diazotization Chemkey Reagents Method 10271
DOC316.53.01499
  English US 309 KB 2016-06 Ed 5
Μελέτες Περίπτωσης Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
SL1000 Analyser for Improved Data Management
DOC042.52.20263
  English UK 108 KB 2018-12 May17
Σηµειώσεις εφαρµογής Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Standardised Lab Equipment: Improving Quality Control for Chemical Production with the Hach Lab Family
DOC042.52.20267
  English UK 271 KB 2018-09 Mar18
Φυλλάδια Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Hach’s Lab Family for Industrial Quality Control Applications
DOC062.52.20258
  English UK 222 KB 2017-03 Jan17
Φύλλα δεδοµένων/Φυλλάδια Τύπος Γλώσσα Μέγεθος Ημερομηνία Έκδοση
Datasheet: SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)
DOC052.52.25007
  English UK 1 MB 2020-03 Feb20
Quality Certificate: Technical Data for Validation of Total Chlorine Chemkey® Reagents
9429100
  English US 132 KB 2019-04 Rev 3
Εργαστηριακά όργανα της Hach για τον έλεγχο ποιότητας σε βιοµηχανικές εφαρµογές
DOC062.48.20258
  Greek 232 KB 2017-03 Jan17
Φυλλάδιο στοιχείων: Φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000
DOC052.48.25007
  Greek 1 MB 2020-03 Feb20