Πρότυπο pH IUPAC, pH 4,005

Αρ. προϊόντος: S11M002
Διαθέσιμο

Certified Standards offering full and internationally recognised traceability!

Πιστοποιηµένο ρυθµιστικό διάλυµα, ιχνηλάσιµο στα πρότυπα υλικά αναφοράς (CRM). Τα ρυθµιστικά διαλύµατα είναι σφραγισµένα σε αεροστεγή κουτιά και έχουν διάρκεια ζωής 4 ετών εάν δεν ανοιχτούν.

  • Accredited Calibration Laboratory
  • Fully Traceable standards
  • Totally reliable packaging
  • GLP Right from the start and every day
  • Proven Traceability