Εργαστηριακό, γενικής χρήσης, επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH υάλου Intellical PHC805, καλώδιο 1 µέτρου

Αρ. προϊόντος: PHC80501
Διαθέσιμο

Το Intellical PHC805 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC805 είναι ένα επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH µε σύνδεσµο αναφοράς κεραµικής πορώδους ακίδας. Αυτό το εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH υάλου είναι ιδανικό για τη µέτρηση του pH σε εργαστηριακές εφαρµογές γενικής χρήσης για υδατικά δείγµατα. Με τον αισθητήρα περιλαµβάνεται µια φιάλη 50 mL µε κορεσµένο διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου KCl 3 M. Το PHC805 δεν είναι κατάλληλο για χρήση µε τύπους δειγµάτων οργανικών διαλυτών, χαµηλής ιονικής ισχύος, υγρών αποβλήτων, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά ή υψηλής αλκαλικότητας.

  • Το επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο γυάλινου σώµατος παρέχει εξαιρετική αξία και µεγάλη διάρκεια ζωής
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης