Εργαστηριακό, γενικής χρήσης, επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH υάλου Intellical PHC805, καλώδιο 1 µέτρου

Εργαστηριακό, γενικής χρήσης, επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH υάλου Intellical PHC805, καλώδιο 1 µέτρου
Αρ. προϊόντος: PHC80501
Διαθέσιμο

Απαιτούμενα παρελκόμενα

Προαιρετικά παρελκόμενα