Εργαστηριακό, γενικής χρήσης, επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC301, καλώδιο 3 µέτρων

Αρ. προϊόντος: PHC30103
Διαθέσιμο

Το Intellical PHC301 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC301 διαθέτει έναν επαναπληρώσιµο σύνδεσµο αναφοράς µε δύο κεραµικές ακίδες. Αυτό το εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH διαθέτει προστασία από τους κραδασµούς. Το πλαστικό σώµα Zeonor παρέχει προστασία µέχρι και το στοιχείο ανίχνευσης γυάλινου λαµπτήρα. Το ηλεκτρόδιο διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων. Το επαναπληρώσιµο συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH PHC301 συνιστάται για υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού. Το PHC301 δεν είναι κατάλληλο για χρήση µε οργανικούς διαλύτες. Με τον αισθητήρα περιλαµβάνεται µία φιάλη 28 mL µε διάλυµα πλήρωσης ηλεκτρολύτη αναφοράς (διάλυµα KCl 3 M, κορεσµένο µε AgCl).

  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical βαθµονοµούνται στο εργοστάσιο
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης