Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, 3 M KCl µε AgCl, 100 mL

Αρ. προϊόντος: S21M004
Διαθέσιμο

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, χλωριούχο κάλιο (KCl) µε κορεσµένο AgCl, 3 M, φιάλη των 100 mL