Πληρωµένο µε γέλη ηλεκτρόδιο pH πεδίου, χαµηλών απαιτήσεων συντήρησης Intellical PHC101, καλώδιο 15 µέτρων

Αρ. προϊόντος: PHC10115

Έξυπνος αισθητήρας HQD Intelligent

Το Intellical PHC101 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC101 έχει χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης χάρη σε ένα µη επαναπληρώσιµο, πληρούµενο µε γέλη, µονό ανοικτό σύνδεσµο αναφοράς. Αυτή η ανθεκτική έκδοση PHC101 είναι κατασκευασµένη µε σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει επαρκές βάρος στον αισθητήρα για εύκολο εξωτερικό χειρισµό. Το τµήµα ανίχνευσης pH προστατεύεται από ένα προστατευτικό κάλυµµα και η σύνδεση εξασφαλίζεται από ένα ανθεκτικό και ορατό κίτρινο καλώδιο στο οποίο µπορείτε να κουµπώσετε δείκτες βάθους (προαιρετικά εξαρτήµατα), καθιστώντας τα ανθεκτικά µοντέλα PHC101 ειδικά σχεδιασµένα για χρήση στο πεδίο. Η ανθεκτική έκδοση PHC101 διατίθεται µε καλώδιο 5, 10, 15 ή 30 µέτρων. Το ανθεκτικό PHC101 είναι ιδανικό για τη µέτρηση του pH σε κάθε τύπο εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ποτάµια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δεξαµενές, λίµνες, θάλασσες, µονάδες υγρών αποβλήτων, πηγαία ύδατα, δεξαµενές πόσιµου νερού για σκοπούς διαδικασιών ποιότητας νερού, περιβαλλοντικών διαδικασιών και διαδικασιών επεξεργασίας.

  • Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να εκτελέσουν µε αξιοπιστία δοκιµές στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης
  • Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical είναι αδιάβροχοι σε βάθος έως και 30 µέτρων (κατηγορία IP68)