Τεστ φωτοµετρικού δείγµατος ιωδίου (MEBAK) σε φιαλίδια

Αρ. προϊόντος: LCK240
Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, µέγιστη ασφάλεια.

Για τιµές ιωδίου >0,2