Τεστ φωτοµετρικού δείγµατος ιωδίου (MEBAK) σε φιαλίδια

Τεστ φωτοµετρικού δείγµατος ιωδίου (MEBAK) σε φιαλίδια
Αρ. προϊόντος: LCK240
Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

EPA compliant: Μη εφαρµόσιµο
Αριθµός δοκιµών : 25
Εύρος µέτρησης : > 0,2
  Iodine values > 0.2
Ηµεροµηνία Λήξης : 18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής
Κατηγορία: LCK
Όνοµα µεθόδου : MEBAK II
  Μέθοδος MEBAK
Παράµετρος : Φωτοµετρικό δείγµα ιωδίου (PIS)
Περιγραφή : ανάλογη µέθοδος MEBAK
Συνθήκες Αποθήκευσης: 15 - 25 °C