Σετ αντιδραστηρίων για το άζωτο σε µορφή νιτρικών, LR, 10 mL, µε τη µέθοδο αναγωγής καδµίου

Αρ. προϊόντος: 2429800
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του αζώτου σε µορφή νιτρικών µε τη µέθοδο αναγωγής καδµίου. δείγµα 10 mL, 100 τµχ.