Πρότυπο διάλυµα νιτρικών, 10 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 30749
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Νιτρικά, 10,0 mg/L ±0,1 mg/L NO3-N (NIST). Φιάλη των 500 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία