Σύστημα τεστ LCK σε φιαλίδια


LCI500

Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-150 mg/L O₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK304

Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-2,0  mg/L NH₄-N

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK521

Τεστ µε φιαλίδιο για ίχνη σιδήρου, εύρος µετρήσεων 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 µετρήσεις/συσκ

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCI400 Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-1000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK305 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK320 Τεστ σιδήρου (II / III) σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Fe Επικοινωνήστε μαζί μας 
LCK1414 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-60 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK303 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK321 Τεστ σιδήρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Fe Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK314 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 15-150 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK302 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 47-130 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK306 Τεστ µολύβδου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L Pb Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK614 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 50-300 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK339 Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK326 Τεστ µαγνησίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-50 mg/L Mg Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK714 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 100-600 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK340 Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-35 mg/L NO₃-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK330 Τεστ µολυβδαινίου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 3-300 mg/L Mo Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK514 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 100-2000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK541 Τεστ µε φιαλίδιο για ίχνη νιτρωδών ενώσεων, εύρος µετρήσεων 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK537 Τεστ σε φιαλίδια για ίχνη νικελίου, εύρος µέτρησης 0,05-1,0 mg/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK1014 Τεστ COD σε φιαλίδια για δείγµατα µε υψηλά φορτία χλωριούχων Επικοινωνήστε μαζί μας LCK341 Τεστ νιτρωδών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015- 0,6 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK337 Τεστ νικελίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-6,0 mg/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK114 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 150-1000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK342 Τεστ νιτρωδών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK237 Τεστ όξινων λουτρών νικελίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-120 g/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK014 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1.000-10.000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK138 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1-16 mg/L TNb Επικοινωνήστε μαζί μας LCK228 Τεστ καλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-50 mg/L K Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK914 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-60 g/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK238 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-40 mg/L TNb Επικοινωνήστε μαζί μας LCK328 Τεστ καλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 8-50 mg/L K Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK385 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 3-30 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK338 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 20-100 mg/L TNb Επικοινωνήστε μαζί μας LCK354 Τεστ αργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,04-0,8 mg/L Ag Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK386 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 30-300 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCS349 Τεστ για ίχνη φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCK355 Τεστ αργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-2500 mg/L Ag Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK387 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 300-3000 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK349 Τεστ φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCK359 Τεστ κασσίτερου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2 mg/L Sn Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK381 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος διαφοράς), εύρος µέτρησης 60-735 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK348 Τεστ φωσφορικών (ορθο-/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-5,0 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCS360 Τεστ για ίχνη ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,8 mg/L Zn Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK380 Τεστ TOC µε φιαλίδιο (µέθοδος διαφοράς), εύρος µετρήσεων 2-65 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK350 Τεστ φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2,0 -20,0 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCK360 Τεστ ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Zn Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK554 Τεστ BOD5 σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-12,0 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK049 Τεστ ορθοφωσφορικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1,6-30 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCK364 Τεστ ζιρκονίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 6-60 mg/L Zr Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK555 Τεστ BOD5 σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 4 -1650 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK301 Τεστ αργιλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,5 mg/L Al Επικοινωνήστε μαζί μας LCK388 Τεστ ανθρακικών/διοξειδίου του άνθρακα σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 55-550 mg/L CO₂ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK391.00 Τεστ AOX σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,005-0,5 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK307 Τεστ βορίου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,5 mg/L B Επικοινωνήστε μαζί μας LCK311 Τεστ χλωριδίων σε φιαλίδια, εύρη τιµών µέτρησης 1-70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK390.00 Τεστ AOX σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-3,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK308 Τεστ καδµίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,3 mg/L Cd Επικοινωνήστε μαζί μας LCK315 Τεστ κυανιούχων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,6 mg/L CN Επικοινωνήστε μαζί μας
LCS313 Τεστ σε φιαλίδιο για ίχνη χρωµίου (III και VI), εύρος µετρήσεων 0,005-0,25 mg/L Cr Επικοινωνήστε μαζί μας LCK345 Τεστ φαινολών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-5,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK319 Τεστ κυανιούχων (εύκολα απελευθερώσιµων) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,03-0,35 mg/L CN⁻ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK313 Τεστ χρωµίου (III και VI) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,03-1,0 mg/L Cr Επικοινωνήστε μαζί μας    LCK346 Τεστ φαινολών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-150 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας   LCK323 Τεστ φθοριούχων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,5 mg/L F Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK213 Τεστ λουτρών χρωµικού οξέος σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-450 g/l CrO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK318 Τεστ ενεργότητας ιλύος (TTC) σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας LCK153 Τεστ θειικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 40-150 mg/L SO₄ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK529 Τεστ για ίχνη χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 µετρήσεις/συσκ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK357 Τεστ αµύλου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2-150 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK353 Τεστ θειικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 150-900 mg/L SO₄ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK329 Τεστ χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-8,0 mg/L Cu Επικοινωνήστε μαζί μας LCK427 Τεστ υπολειµµατικής σκληρότητας σε φιαλίδια, 0,02-0,6° dH Επικοινωνήστε μαζί μας LCK653 Τεστ σουλφιδίων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L S²⁻ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK229 Τεστ λουτρών επιµετάλλωσης όξινου χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2-100 g/l Cu Επικοινωνήστε μαζί μας LCK327 Τεστ σκληρότητας σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1-20° dH Επικοινωνήστε μαζί μας LCK654 Σετ αντιδραστηρίων για τα θειώδη άλατα, εύρος µέτρησης 0,1-5,0 mg/L SO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK334 Τεστ κασσίτερου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2 mg/L Sn Επικοινωνήστε μαζί μας LCK325 Τεστ φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-10 mg/L H₂CO Επικοινωνήστε μαζί μας LCK241 Τεστ µονάδων πικρότητας (MEBAK) σε φιαλίδια ≥ 2 BU Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK433 Τεστ µη ιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 6-200 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK425 Τεστ φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO Επικοινωνήστε μαζί μας LCK240 Τεστ φωτοµετρικού δείγµατος ιωδίου (MEBAK) σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK300 Τεστ αλκοόλης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,12 g/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK332 Ανιονικά τασιενεργά, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK242 Τεστ για γειτονικές δικετόνες σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-0,5 mg/kg διακετυλίου Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK362 Οξύτητα - KS4.3, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-8,0 mmol/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK432 Ανιονικά τασιενεργά, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-4,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK410 Τεστ ελεύθερου χλωρίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,0 mg/L Cl₂   Επικοινωνήστε μαζί μας
LYW185 Μενθόλη σε τεστ αποστάγµατος σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-15 mg µενθόλη/100 mL Επικοινωνήστε μαζί μας LCK331 Τεστ κατιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-2,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK310 Τεστ χλωρίου/όζοντος/διοξειδίου του χλωρίου σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK365 Τεστ οργανικών οξέων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 50-2500 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK333 Τεστ µη ιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCS325 Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-1,0 mg/L H₂CO Επικοινωνήστε μαζί μας
LCS425 Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO  Επικοινωνήστε μαζί μας

LCW021

Ίχνη σιδήρου, σετ αντιδραστηρίων, εύρος µετρήσεων 0,005-2,0 mg/L Fe 

Επικοινωνήστε μαζί μας

LCW025

Σετ αντιδραστηρίων για την υδραζίνη, εύρος µέτρησης 0,01-2,0 mg/L N2H4

Επικοινωνήστε μαζί μας

LCW028

Σετ αντιδραστηρίων για πυριτικό οξύ, εύρος µετρήσεων 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW032 Σετ αντιδραστηρίων µαγγανίου, εύρος µετρήσεων 0,2-5 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn Επικοινωνήστε μαζί μας LCW053 Σετ αντιδραστηρίων θειούχων, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L S2- Επικοινωνήστε μαζί μας LCW054 Σετ αντιδραστηρίων για θειώδη άλατα, εύρος µετρήσεων 0,1-5,0 mg/L SO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW058 Τεστ υπεροξειδίου του υδρογόνου µε πιπέτα, εύρος µέτρησης 1-10 g/L H2O2 Επικοινωνήστε μαζί μας LCW250 Αναγωγικός παράγοντας για σετ αντιδραστηρίων για νερό λέβητα Επικοινωνήστε μαζί μας LCW510 Σετ αντιδραστηρίων για χλώριο/όζον, εύρος µέτρησης 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl2 Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW532 Σετ αντιδραστηρίων για το µαγγάνιο, εύρος µετρήσεων 0,005-0,5 mg/L Mn Επικοινωνήστε μαζί μας