Τεστ αργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-2500 mg/L Ag

Αρ. προϊόντος: LCK355
Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, µέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένα αντιδραστήρια για µέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτοµετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισµένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χηµικών.

  • Ακριβείς και αξιόπιστες τιµές µέτρησης
  • Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστηµα και τις µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων
  • Εύκολη δοσοµέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλµατα
  • Ετικέτα µε γραµµικό κώδικα για αυτόµατη αναγνώριση στο φωτόµετρο
  • Διαχωρισµός µεταξύ των τεστ και του εύρους τιµών µέτρησης µέσω χρωµατικής κωδικοποίησης