Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, κορεσµένο KCl (KCl.L), 100 mL

Αρ. προϊόντος: S21M002
Διαθέσιμο

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, χλωριούχο κάλιο (KCl), 3 M, φιάλη των 50 mL