Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, κορεσµένο KCl, 59 mL

Αρ. προϊόντος: 25118026
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, χλωριούχο κάλιο (KCl), κορεσµένο, φιάλη των 59 mL