Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, κορεσµένο KCl, 500 mL

Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, κορεσµένο KCl, 500 mL
Αρ. προϊόντος: 25118049
Διαθέσιμο

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, χλωριούχο κάλιο (KCl), κορεσµένο, φιάλη των 500 mL