Διάλυµα αποθήκευσης, ISENH3181, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2541249
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Used as a conditioning solution between samples

Διάλυµα αποθήκευσης για ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο αµµωνίας (ISENH3181), φιάλη των 500 mL