Πρότυπο διάλυµα αµµωνίας, 1000 mg/L, 1 L

Αρ. προϊόντος: 2354153
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Αµµωνία, 1000 mg/L ±20 mg/L NH3-N., φιάλη των 500 mL

  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία