Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) νιτρικών (NO₃⁻) Intellical ISENO3181, καλώδιο 3 µέτρων

Αρ. προϊόντος: ISENO318103
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το Intellical ISENO3181 είναι ένα ψηφιακό, συνδυαστικό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) νιτρικών µε µη επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο αναφοράς γέλης Dritek, µε διπλό σύνδεσµο, κεραµική πορώδη ακίδα και δακτύλιο από πορώδες PTFE και ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το ηλεκτρόδιο µετρά τη συγκέντρωση νιτρικών σε δείγµατα νερού. Η εργαστηριακή έκδοση αυτού του ISE διαθέτει προστασία από τους κραδασµούς, χάρη στο σώµα από εποξειδικό πλαστικό. Ο αισθητήρας Intellical ISENO3181 διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων και προορίζεται για εργαστηριακή χρήση. Ο σχεδιασµός του αισθητήρα στερεάς κατάστασης ISENO3181 εξαλείφει την ανάγκη για αντικατάσταση της µεµβράνης και επιτρέπει την ξηρή αποθήκευση του ISE. Το ISENO3181 είναι ιδανικό για µέτρηση των συγκεντρώσεων νιτρικών σε υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού.

  • Χρησιµοποιεί µια µοναδική τεχνολογία αισθητήρα σταθερής κατάστασης, µε την οποία εξαλείφονται οι δαπανηρές αντικαταστάσεις µεµβρανών.
  • Ουσιαστικά δεν απαιτείται συντήρηση
  • Γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης