Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας (NH₃) Intellical ISENH3181, καλώδιο 1 µέτρου

Αρ. προϊόντος: ISENH318101
Διαθέσιμο

Το Intellical ISENH3181 είναι ένα ψηφιακό, συνδυαστικό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας, µε αντικαθιστώµενη µονάδα µεµβράνης, επαναπληρώσιµο εξωτερικό σώµα, µη επαναπληρώσιµο ηλεκτρόδιο αναφοράς KCl 3 M γέλης µε δακτύλιο από πορώδες PTFE διπλού συνδέσµου και ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το ηλεκτρόδιο µετρά τη συγκέντρωση αµµωνίας σε δείγµατα νερού. Με τον αισθητήρα περιλαµβάνεται µια φιάλη 50 mL µε διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου 0,1 M NH4Cl. Η εργαστηριακή έκδοση αυτού του ISE διαθέτει προστασία από τους κραδασµούς, χάρη στο σώµα από εποξειδικό πλαστικό. Ο αισθητήρας Intellical ISENH3181 διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων και προορίζεται για εργαστηριακή χρήση. Το ISENH3181 είναι ιδανικό για µέτρηση των συγκεντρώσεων αµµωνίας σε υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού.

  • Παρέχει γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Ειδοποιείται ο χρήστης όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης