Σας παρέχει εμπιστοσύνη για τις δύσκολες αποφάσεις

Σας παρέχει εμπιστοσύνη για τις δύσκολες αποφάσεις


Όλες οι βιομηχανίες έχουν κοινούς στόχους: προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη καθώς και αποτελεσματικότητα διεργασιών. Η χρήση των κατάλληλών οργάνων ανάλυσης μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ποιότητα προϊόντος;και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει βελτιώσεις στη συντήρηση νερού και το περιβαλλοντικό προφίλ καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Καθημερινά γίνονται επιλογές σχετικά με την διάθεση προϊόντος, τις προσαρμογές διαδικασιών ή τις ανταποκρίσεις σε νέα ζητήματα. Κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, πρέπει να είστε βέβαιοι για τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε όταν αναζητάτε μια λύση οργάνων ανάλυσης να επιλέξετε εκείνη που σας παρέχει σιγουριά για τις δύσκολες αποφάσεις.

Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας

Τα ανθεκτικά και υψηλής ακρίβειας όργανα ανάλυσης βοηθούν στη διαχείριση διεργασιών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής

Διατήρηση ποιότητας

Τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα ανάλυσης μπορούν να διασφαλίσουν πρότυπα υψηλής ποιότητας

Προστασία της επένδυσής σας

Τα σωστά όργανα ανάλυσης αποτελούν το κλειδί για μακρά διάρκεια ζωής της μονάδας, εξοικονόμηση κόστους και συμμόρφωση

Όφελος από συνεργασίες

Η τοπική τεχνική υποστήριξη και το service παρέχουν προσαρμοσμένες λύσεις οργάνων ανάλυσης

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες λύσεις οργάνων ανάλυσης

industry plant 1 2 3 4 5 6

Ολικό χλώριο, ελεύθερο: Αποτελεσματικότητα διεργασίων, έλεγχος δοσολογίας βιοκτόνου ουσίας και κόστους.

Αγωγιμότητα: Έλεγχος ποιότητας, απλός έλεγχος της ποιότητας εισερχόμενου νερού.

Σκληρότητα: Απόδοση παραγωγής, έλεγχος αντίκτυπου στα κόστη προεπεξεργασίας ή της πιθανότητας για δημιουργία πλάκας/ιζημάτων εντός της μονάδας.

Τιμή pH :Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, έλεγχος πιθανότητας για διάβρωση εντός της μονάδας

TOC: Απόδοση παραγωγής, έλεγχος πιθανότητας για δημιουργία ιζημάτων από μη ιοντικές ανόργανες ουσίες.

Θολότητα:Έλεγχος ποιότητας, έλεγχος αποτελεσματικότητας της διύλισης και της μικροβιολογικής ποιότητας.


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Υδραζίνη: Με την παρακολούθηση αποφεύγεται η υπερδοσολογία δεσμευτών οξυγόνου.

Οξυγόνο:Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, έλεγχος δοσολογίας δεσμευτή οξυγόνου που μειώνει τη διάβρωση.

Φωσφορικά: Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, έλεγχος προσθήκης φωσφορικών που μειώνουν τη διάβρωση και τα ιζήματα.

Διοξείδιο του πυριτίου: Το διοξείδιο του πυριτίου επισπεύδει τη ζημιά στις τουρμπίνες και τους σωλήνες.

Νάτριο: Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, δείκτης απώλειας αποτελεσματικότητας σε ιοντοεναλλάκτες ή συστήματα μεμβρανών που χρησιμοποιούνται για την προεπεξεργασία.


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση απόδοσης διαδικασίας επεξεργασίας και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις νόμιμες οριακές τιμέςl:

 • Αγωγιμότητα
 • Ροή
 • Θρεπτικά συστατικά
 • Οξυγόνο
 • Τιμή pH
 • Στάθμη ιλύος
 • Στερεά
 • TOC

Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση βέλτιστης συγκέντρωσης προσθέτων και διατάξεων πλήρωσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων ποιότητας σχετικά με π.χ. Ισχύ, λευκότητα, αδιαφάνεια, αντίσταση σε λίπη και κιτρίνισμα :

 • Οξυγόνο
 • Άμυλο
 • Θειικά
 • COD/TOC
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα

Στερεά: Απόδοση παραγωγής, αποτροπή έμφραξης της σήτας.

Τιμή pH: Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, παρακολούθηση ποιότητας λευκού νερού για τη βελτίωση της κροκίδωσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

AOX: Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση συγκέντρωσης οργανικών αλογονιδίων στο αποφορτισμένο νερό.


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση βέλτιστης συγκέντρωσης προσθέτων και διατάξεων πλήρωσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων ποιότητας σχετικά με π.χ. Ισχύ, λευκότητα, αδιαφάνεια, αντίσταση σε λίπη και κιτρίνισμα

 • Οξυγόνο
 • Άμυλο
 • Θειικά
 • COD/TOC
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα

Στερεά: Απόδοση παραγωγής, αποτροπή έμφραξης της σήτας.

Τιμή pH: Διάρκεια ζωής/αποτελεσματικότητα μονάδας, παρακολούθηση ποιότητας λευκού νερού για τη βελτίωση της κροκίδωσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής

Λύσεις εργαστηρίου

AOX:Ρυθμιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση συγκέντρωσης οργανικών αλογονιδίων στο αποφορτισμένο νερό.


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

Στιλπνότητα: Έλεγχος ποιότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές


Λύσεις εργαστηρίου

Λύσεις διαδικασιών

 A

Αποσκλήρυνση και επεξεργασία νερού

 B

Παραγωγή ατμού / ισχύος και ψύξη

 Δ

Επεξεργασία βιολογικών λυμάτων

 1

Δοχείο ανάμειξης

 2

Δοχείο μηχανήματος

 3

Μηχάνημα χάρτου

Λύσεις εργαστηρίου

Τα εργαστηριακά όργανα έγιναν απλά, αξιόπιστα και ακριβή για σιγουριά στις αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συμμόρφωση.

Λύσεις συστημάτων συνεχούς μέτρησης 

Οι online αισθητήρες παρέχουν δεδομένα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία και τις διεργασίες 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.