Μονάδα σύνδεσης αισθητηρίων SC1000

Ο πολυπαραµετρικός ελεγκτής γενικής χρήσης SC1000 της Hach είναι ένα υπερσύγχρονο αρθρωτό σύστηµα ελεγκτή. Χρησιµοποιήστε τον απευθείας µε έως και 8 αισθητήρια ή συνδέστε αρκετά µεταξύ τους ώστε να δηµιουργήσετε ένα δίκτυο µε πολύ περισσότερα αισθητήρια και παραµέτρους.

Ο ελεγκτής SC1000 αποτελείται από µία µονάδα προβολής και µία ή περισσότερες µονάδες αισθητηρίων. Η µονάδα προβολής είναι εύχρηστη, µε ένα απλό περιβάλλον χρήσης και µια µεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε αριθµό παραµέτρων. Μία µονάδα προβολής ελέγχει µία ή περισσότερες µονάδες αισθητηρίων που συνδέονται µέσω ενός ψηφιακού δικτύου. Η µονάδα προβολής είναι πλήρως φορητή και µπορεί να αποσυνδεθεί και να µετακινηθεί οπουδήποτε εντός του δικτύου. Η µονάδα προβολής SC1000 διατίθεται επίσης µε δυνατότητα GSM/GPRS, ethernet και TCP/IP.

Κάθε µονάδα αισθητηρίων SC1000 τροφοδοτεί µε ισχύ το σύστηµα και µπορεί να δεχτεί έως και 8 ψηφιακά αισθητήρια/κάρτες επέκτασης. Οι µονάδες αισθητηρίων µπορούν να συνδεθούν µαζί σε δίκτυο ώστε να δέχονται έως και 32 ψηφιακά αισθητήρια/κάρτες επέκτασης συνδεδεµένα στο ίδιο δίκτυο.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50