Αναλυτής αµµωνιακών Amtax sc

Ο ψηφιακός αναλυτής Amtax sc της Hach µε ευαίσθητο στο αέριο ηλεκτρόδιο έχει σχεδιαστεί για τον υψηλής ακρίβειας προσδιορισµό της συγκέντρωσης αµµωνίας απευθείας στη δεξαµενή. Ο αναλυτής προσφέρει υψηλό βαθµό ακρίβειας χάρη στα επιλεκτικά όργανα GSE και χρειάζεται ελάχιστη µόνο επιτήρηση χάρη στις αυτόµατες λειτουργίες καθαρισµού, βαθµονόµησης και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Οι αναλυτές Amtax sc είναι ιδανικοί για εγκατάσταση απευθείας στο άκρο της δεξαµενής, για γρήγορους χρόνους αντίδρασης κατά τον έλεγχο σε κλειστό βρόχο. Ο αναλυτής αµµωνίας διατίθεται µε περίβληµα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους ή, προαιρετικά, µε µια διαφανή θύρα για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Εύκολη πρόσβαση σε αντιδραστήρια και αναλώσιµα εξαρτήµατα.

Ο αναλυτής Amtax sc µπορεί να συνδεθεί σε έναν ελεγκτή SC200 (απαιτείται τροφοδοτικό) ή έναν ελεγκτή SC1000 ώστε να παρέχει ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.

Διατίθεται η προσθήκη προληπτικής διάγνωσης Prognosys, για να έχετε ακόµα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων σας. Το Prognosys θα παρακολουθεί και θα εµφανίζει την αξιοπιστία των τιµών µέτρησης του οργάνου και θα υποδεικνύει, σε µια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη, πότε πρέπει να διεξαχθούν οι επικείµενες εργασίες συντήρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50