Αντιδραστήρια ECR PP συσκ./100

Αρ. προϊόντος: 2603849
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Αργιλίου, µέθοδος Eriochrome Cyanine R . Για 20 mL δείγµα.