Αντιδραστηρία Hexamethylenetetramine Buffer, συσκ.100

Αρ. προϊόντος: 2603999
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Αργιλίουµε την µέθοδο ECR. Για 20 ml δείγµα.