Πρότυπο διάλυµα COD, 1000 mg/L O₂ (NIST), 200 mL

Αρ. προϊόντος: 2253929
Διαθέσιμο

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.