Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, 1 M KNO₃, 59 mL

Αρ. προϊόντος: 28564026
Διαθέσιμο

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, νιτρικό κάλιο (KNO₃), 1 M, φιάλη των 59 mL