Αντιδραστήρια Αµµωνιακών Ammonia Cyanurate (100 τεµ.)

Αρ. προϊόντος: 2653199
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Αζώτου Αµµωνιακών (µέθοδος Salicylate), 0.01-0.50mg/L NH3-N.