Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για δείγµατα λιπών, ελαίων και γράσου, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2964449
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση επιµολύνσεων/ιζηµάτων λιπών, ελαίων και γράσου από στοιχείο ανίχνευσης pH. Φιάλη των 500 mL