Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5,0 - 35 mg/l NO3-N

Αρ. προϊόντος: APC340
Διαθέσιμο

Hach cuvette tests: Minimum amounts of reagents, maximum safety.

Bulk pack.
Measuring range: 5.0-35 mg/L NO3-N
Pre-dosed reagents for maximum safety. Easy to use and photometric evaluation, packaged in a fully equipped box. Officially approved for consent limits. Environmentally friendly due to less chemicals.

  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding