Σετ αντιδραστηρίων κυανιούχων, σκόνη σε φακελάκια, εύρος µέτρησης 0,002-0,240 mg/L CN

Αρ. προϊόντος: 2430200
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό των κυανιδίων, µε τη µέθοδο της πυριδίνης-πυραζολόνης. Για δείγµα 10 mL. 100 τεστ.