3708 Ψηφιακό επαγωγικό αισθητήριο αγωγιµότητας, PFA, υγειονοµική κατασκευή

Αρ. προϊόντος: D3708E2T.99

Το αισθητήριο που δεν έρχεται σε επαφή µε το δείγµα είναι κατάλληλο για µέτρηση της αγωγιµότητας σε νερό που περιέχει ρύπους και σε θολά υγρά, καθώς και στη βιοµηχανία αναψυκτικών και τροφίµων λόγω της συµµόρφωσής του µε τα υγειονοµικά πρότυπα σχεδιασµού εξοπλισµού.
Η σχεδίασή του έχει χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξαλείφει τα προβλήµατα πόλωσης ή επικάλυψης των ηλεκτροδίων που απαντώνται στα αισθητήρια αγωγιµότητας τύπου ηλεκτροδίου. Το ενσωµατωµένο θερµόµετρο Pt1000 αντισταθµίζει τις µεταβολές της θερµοκρασίας που σηµειώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Η αρχή λειτουργίας για τη µέτρηση βασίζεται στη δηµιουργία ενός ρεύµατος χαµηλής έντασης σε ένα κλειστό βρόγχο διαλύµατος και στη µέτρηση της τιµής του ρεύµατος για τον προσδιορισµό της αγωγιµότητας του διαλύµατος. Η ποικιλία των υλικών κατασκευής του σώµατος του αισθητηρίου
(στη συγκεκριµένη περίπτωση PFA) επιτρέπει την εκτέλεση µετρήσεων σχεδόν σε κάθε µέσο. Η υγειονοµική του κατασκευή συµµορφώνεται µε τα Υγειονοµικά πρότυπα 3-A. Το αισθητήριο λειτουργεί µε ψηφιακούς ελεγκτές και µπορεί εύκολα να συνδυαστεί µε άλλα αισθητήρια.

  • Μεγάλο εύρος τιµών µέτρησης
  • Σχεδίαση µε χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης
  • Διάφοροι τρόποι τοποθέτησης
  • Αρχή λειτουργίας
  • Αντέχει σε περιβάλλοντα µεγάλων καταπονήσεων