Διάλυµα πλήρωσης, αναφορά, 3 M KCl, 250 mL

Αρ. προϊόντος: LZW9500.99
Διαθέσιμο

Διάλυµα πλήρωσης για στοιχείο αναφοράς ηλεκτροδίου, χλωριούχο κάλιο (KCl), 3 M, φιάλη των 250 mL