Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 18000 µS/cm, NaCl, 100 mL

Αρ. προϊόντος: 2307442
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 18000 µS/cm ±50 µS/cm στους 25°C, 10246 mg/L ±100 mg/L ως χλωριούχο νάτριο (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), φιάλη των 100 mL.

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία