Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 1413 µS/cm, KCl, 250 mL

Αρ. προϊόντος: LZW9710.99
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας. 1413 µS/cm ±12 µS/cm στους 25°C, ως χλωριούχο κάλιο (KCl) (0,01 M). Φιάλη 250 mL.

  • Μεγάλη συλλογή συγκεντρώσεων
    και µεγεθών συσκευασίας
  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach
  • Αξιόπιστη συσκευασία