Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 12,88 mS/cm, KCl, 125 mL

Αρ. προϊόντος: LZW9721.99
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας. 12,88 mS/cm ±0,11 mS/cm, ως χλωριούχο κάλιο (KCl) (0,1 M). Φιάλη 125 mL.

  • Μεγάλη συλλογή συγκεντρώσεων
    και µεγεθών συσκευασίας
  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach
  • Αξιόπιστη συσκευασία